fbpx

Regulamin Koncertu w warunkach obostrzeń epidemicznych.

Szanowni Państwo w trosce o nasze zdrowie oraz sprawne przeprowadzenie wydarzenia artystycznego w warunkach zagrożenia epidemicznego, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem koncertu oraz bezwzględne przestrzeganie.

OŚwiadczenie uczestnika koncertu / spektaklu

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem oraz przesłanie go na nasz adres mailowy kielce@prom-art.pl lub przyniesienie na koncert i przekazanie naszym pracownikom.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH W WARUNKACH EPIDEMII SARS-COV-2

 

 1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazania swoich danych kontaktowych (adres zamieszkania oraz nr telefonu komórkowego) Organizatorowi.
 2. Administratorem Państwa danych jest PROM-ART Leszek Janiszewski. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 3. Wzór oświadczenia dostępny jest pod linkiem . Należy je złożyć przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia można też przesłać podpisane zeskanowane oświadczenie, na adres mailowy:kielce@prom-art.pl .
 4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren wydarzenia. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne na miejscu.
 6. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, również podczas trwania wydarzenia.
 7. Ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście na wydarzenie z czasowym wyprzedzeniem.
 8. Zalecamy korzystanie z biletów elektronicznych
 9. Osoby z widocznymi objawami przeziębienia (duszności, kaszel, wysoka gorączka) nie będą wpuszczane na teren wydarzenia.
 10. Uczestnicy mogą zajmować na widowni tylko wyznaczone i wskazane miejsca.
 11. Uczestnicy zobligowani są do utrzymywania dystansu 1,5 m od innych uczestników
 12. Uczestnicy zobligowani są do stosowania się do wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia
 13. Podczas wydarzenia nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów
 14. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Uwaga: Osoby utrzymujące ze sobą bliski codzienny kontakt lub wspólnie zamieszkujące, mają prawo zajmować miejsca obok siebie, bez wymaganego odstępu.

 

PROM-ART

Leszek Janiszewski